Ελληνικά

Αλλαγή έναρξης μαθ. Σύγχ. Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.

Η έναρξη του μαθήματος της Τρίτης «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος » (9ου εξαμ.) θα γίνει μία (1) ώρα νωρίτερα και αλλάζει αίθουσα:

ΤΡΙΤΗ 12:45 - 14:30 Αιθ 2Β

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του μαθήματος δείτε σχετική ανακοίνωση του Διδάσκοντα

7 years, 11 months ago. 18:49:36, 12-10-2012.