Ελληνικά

Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. «Τεχνικό Σχέδιο»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 16/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω γραπτής απόφασης του Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» * 1ου εξαμήνου θα διεξαχθεί *μόνο για τις 17/10/2012 στα κτήρια της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στις αίθουσες 02Β, Σχ.1, Σχ. 4 και στις ώρες που προβλέπεται από το πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Ο Διδάσκων του μαθήματος

Ι. Τζουβαδάκης

7 years, 11 months ago. 18:02:20, 16-10-2012.