Ελληνικά

Αλλαγή αίθ. διδ. μαθ. "Εγγειοβελτιωτικά Έργα"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Σπουδαστές του 9ου Εξαμήνου Κύκλου Υγραυλικών Μηχανικών ότι το μάθημα "Εγγειοβελτιωτικά Έργα" θα διδάσκεται στο PCLAB στο Κτήριο Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (1ος Όροφος) κάθε Δευτέρα από 9.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ..

Οι Διδάσκοντες

Ε. Μπαλτάς, Δ. Παναγούλια

7 years, 11 months ago. 18:13:46, 31-10-2012.