Ελληνικά

Αλλαγές στις αίθουσες των αυριανών εξετάσεων

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές στις προγραμματισμένες για αύριο εξετάσεις:

"Αντισεισμική Τεχνολογία 2" Ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 9-10-12 και ώρα 15:00 στο κτίριο Γκίνη (Πατησίων) και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα, στο συγκρότημα Ζωγράφου, αμφιθέατρο 1,2.

"Έργα Ανοιχτής Θαλάσσης" Ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 9-10-12 και ώρα 15:00 στο κτίριο Γκίνη (Πατησίων) και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα στο συγκρότημα Ζωγράφου, στο Σχεδιαστήριο 4.

"Πειραματική Υδραυλική" Ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 9-10-12 και ώρα 12:00 στο κτίριο Γκίνη (Πατησίων), και θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 18:00, στο εργαστήριο Υδραυλικής.

Από τους Διδάσκοντες

7 years ago. 17:06:22, 08-10-2012.