Ελληνικά

Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 1ου και του 2ου τμήματος που απέτυχαν στην εξέταση του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" του 4ου εξαμήνου, ότι μπορούν εφόσον επιθυμούν, να δουν το γραπτό τους την ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 από 13.30 - 15.00.

Αθήνα, 19-11-2012

Οι διδάσκοντες

7 years, 10 months ago. 16:25:54, 19-11-2012.