Ελληνικά

Αλλαγή ημέρας διδ. μαθ. "Ειδ. Θεμ. Κυκλ. Τεχ."

Αθήνα, 2/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Ειδικά Θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής» θα γίνεται από εδώ και στο εξής κάθε Παρασκευή 11.45-15.30 στην ίδια αίθουσα ( Γ. Αντ. Υλικ. Πτερ.Β, 2ος όρ. Αίθ. 101).

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 years, 10 months ago. 16:58:24, 02-11-2012.