Ελληνικά

Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2012

Αθήνα 21/11/2012

Ανακοίνωση

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Οκτωβρίου 2012 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες από την Παρασκευή 23/11/2012 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση από τον φοιτητή καθώς και να έχουν σταλεί στη Γραμματεία όλες οι βαθμολογίες που αφορούν διπλωματικές εργασίες και οφειλόμενα μαθήματα.

Για την παραλαβή των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο site της Σχολής

6 years, 10 months ago. 15:22:14, 21-11-2012.