Ελληνικά

ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞ. ΤΩΝ TESTS ΜΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ TESTS ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ»

Το τεστ για το μέρος Α’ του μαθήματος: Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση θα διεξαχθεί στις 30-11-2012 από τις 16:00 μέχρι 17:30 στις αίθουσες 5, 3, 01ΑΒ και 03 ΑΒ.

Το τεστ για το μέρος Β’ του μαθήματος: Ροή σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια θα διεξαχθεί στις 18-01-2013 από τις 16:00 μέχρι 17:30 στις αίθουσες 5, 3, 01 ΑΒ και 03 ΑΒ.

7 years, 10 months ago. 16:58:28, 09-11-2012.