Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ»

Επειδή σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το πρόγραμμα των σημερινών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, η πρόσβαση προς και η αποχώρηση από το κτήριο Γκίνη κατά τις απογευματινές ώρες θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, σας ενημερώνουμε ότι οι σημερινές Εξετάσεις στο Μάθημα της Κυκλοφοριακής Ροής αναβάλλονται.

Οι Διδάσκοντες

Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής, Ε. Βλαχογιάννη

8 years, 7 months ago. 11:33:38, 10-2-2012.