Ελληνικά

Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. εξετ. 2 μαθ. 9ου εξ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ στις 8/3/2012 & ΩΡΑ : 16:00-18:00 ΑΙΘΟΥΣΑ : 105 (Νέα Πτέρυγα Β’ – 2ος όροφος

           Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής)

Ο Διδάσκων

Δ. Τσαμπούλας

Καθηγητής ΕΜΠ

9 years, 3 months ago. 13:49:25, 24-2-2012.