Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡ."

15 /3/2012

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το 1ο ΤΜΗΜΑ (Α-Κα) η 2Α

Ύστερα από συνεννόηση με τη Γραμματεία της Σχολής, η αίθουσα που θα χρησιμοποιείται από το πρώτο τμήμα, όταν δεν θα γίνεται εργαστηριακή άσκηση, τόσο τις Δευτέρες, όσο και τις Τρίτες θα είναι η 2Α (κτήριο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών).

Ο Διδάσκων

Ε. Βουγιούκας

7 years, 7 months ago. 13:20:46, 16-3-2012.