Ελληνικά

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2011-12, έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές στις αίθουσες διδασκαλίας:

2ου εξαμήνου

•Δευτέρα, «Προγραμματισμός Η/Υ» το κτ. Αντ. Υλικών στην αίθουσα 201 αντί του Αμφ. Ηχοτεχνίας

•Τρίτη, «Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία» στο κτ. Μηχ. Δ. Αιθ. 102, αντί της αίθουσας 112

•Τρίτη, «Γερμανική Γλώσσα» στο κτ. Μηχ. Δ. Αιθ. 004, αντί της αίθουσας 04

4ου εξαμήνου

•Τρίτη,«Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγ. Συναρτήσεις», στην αίθουσα 3, αντί του Αμφ. 2

•Παρασκευή «Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία» στο κτ. Μηχ. Ζ. Αιθ. 207, αντί της αίθουσας 205

•Παρασκευή «Γερμανική Γλώσσα» στο κτ. Μηχ. Δ. Αιθ. 102, αντί της αίθουσας 112

•Παρασκευή, «Ιταλική Γλώσσα» στο κτ. Μηχ. Δ. Αιθ. 103, αντί της αίθουσας 113

6ου εξαμήνου

• Δευτέρα, Στατική ΙΙΙ, στην αίθ. 5, αντί της αιθουσας 3

8ου εξαμήνου

•Δευτέρα, «Υδροηλεκτρικά Έργα» στο αμφ. Ηχοτεχνίας, αντί της αίθουσας 2Β.

•Δευτέρα, Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής στην αίθουσα 2Β, αντί της αίθουσας 5.

                ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

7 years, 7 months ago. 20:38:41, 02-3-2012.