Ελληνικά

Αναπλήρωση μαθημάτων Υγειονομικής Τεχνολογίας

Αναπλήρωση μαθημάτων Υγειονομικής Τεχνολογίας

Για την αναπλήρωση των μαθημάτων που έχουν χαθεί προγραμματίζονται δύο έκτακτα μαθήματα ‘Υγειονομικής Τεχνολογίας’:

Παρασκευή 25/5 στην Αίθουσα 02Β και ώρα 11:45-13:30.

Παρασκευή 1/6 στην Αίθουσα 02Β και ώρα 11:45-13:30.

Οι διδάσκοντες

7 years, 5 months ago. 16:28:31, 15-5-2012.