Ελληνικά

Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Αστικά Υδραυλικά 'Εργα"

Την Τρίτη 8/5/2012, ώρα 15:45-16:30, εκτάκτως θα γίνει μάθημα ταυτόχρονα και για τα δύο τμήματα, στο οποίο θα επιστραφεί η διορθωμένη Άσκηση ΥΣ1 (θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση και επίλυση αποριών). Στη συνέχεια, θα γίνει το κανονικό μάθημα του 2ου τμήματος, από τις 16:45 ως τις 18:30 (με μετάθεση κατά μία ώρα).

Ο Διδάσκων

Δ. Κουτσογιάννης

7 years, 5 months ago. 17:39:50, 02-5-2012.