Ελληνικά

Εκδρομή στο Μόρνο (μαθ."Αστικά Υδραυλικά Έργα")

Η εκδρομή στα έργα υδροδότησης της Αθήνας (φράγμα και υδραγωγείο Μόρνου) και στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Λειβαδιάς προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο 19-20/5/2012. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον μέχρι την Τρίτη 8/5/2012 έχουν υπάρξει τουλάχιστον 50 βέβαιες συμμετοχές.

Ο Διδάσκων

Δ. Κουτσογιάννης

7 years, 10 months ago. 17:42:27, 02-5-2012.