Ελληνικά

Διεξ. προόδου μαθ."Αστ.Υδρ.'Εργα"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η εξέταση προόδου μετατίθεται κατά μία εβδομάδα, και συνεπώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23/5/2012, ώρες 15:45-18:00 στα διδακτήρια της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει την ενότητα των υδρευτικών έργων.

Ο Διδάσκων

Δ. Κουτσογιάννης

7 years, 5 months ago. 16:08:36, 04-5-2012.