Ελληνικά

Αλλαγή τόπου εξ. μαθ. "Σχεδ. Έργων Π.Μ. με Η/Υ"

Αθήνα, 20/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του προαιρετικού μαθήματος "Σχεδίαση Έργων Πολιτικού Μηχανικού με Η/Υ", για την καλλίτερη διεξαγωγή του διαγωνίσματος θα λάβει χώρα στο PC-LAB της Σχολής Πολ-Μηχ. Ζωγράφου στο κτίριο της Γραμματείας της Σχολής την ίδια ημέρα και ώρα, Παρασκευή 6/7/2012 και ώρα 15.00.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

8 years, 3 months ago. 17:35:42, 20-6-2012.