Ελληνικά

Εκτύπωση Διπλωματικών εργασιών περ. Ιουνίου 2012

Χρηματοδότηση εκτύπωσης Διπλωματικών εργασιών

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2011-12, που πρόκειται να παραδώσουν τη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Ιουνίου 2012 και ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση της εκτύπωσής της, να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τομέα, μετά από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα της διπλωματικής και το Διευθυντή του Τομέα αυτού.

7 years, 4 months ago. 16:43:30, 05-6-2012.