Ελληνικά

Ανακοίνωση βελτίωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, για τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων:

  1. Τεχνικά Υλικά
  2. Πιθανότητες – Στατιστική
  3. Εδαφομηχανική ΙΙ
  4. Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία
  5. Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής
  6. Υπολογιστική Υδραυλική

που τα δελτία βαθμολογίας κατατέθηκαν με καθυστέρηση στη Γραμματεία, δίνεται επιπλέον προθεσμία έως και 7/9/2012 για τη βελτίωσή τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο τα συγκεκριμένα μαθήματα, καθώς για τα υπόλοιπα έχουν ήδη σταλεί δελτία βαθμολογίας στους διδάσκοντες.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7 years, 3 months ago. 17:28:01, 29-8-2012.