Ελληνικά

Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΤETAΡΤΗ 3/10/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΣΤΟΝ 4Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ TOY ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ http://mycourses.ntua.gr

Οι διδάσκοντες

8 years ago. 17:33:46, 29-8-2012.