Ελληνικά

Αλλαγή τόπου εξ. δύο μαθ. στις 2/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ στις 2/10/2012

ΩΡΑ : 18:00-20:00 ΑΙΘΟΥΣΑ : 105

Νέα Πτέρυγα Β’ – 2ος όροφος

Στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής)

Ο Διδάσκων

Δ. Τσαμπούλας

Καθηγητής ΕΜΠ

8 years ago. 13:16:05, 18-9-2012.