Ελληνικά

Αλλαγή ημ. διεξ. εξ. μαθ. ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου των φοιτητών του 9ου εξαμήνου η εξέταση της επαναληπτικής περιόδου του Ακ. έτους 2012 για το μάθημα του 9ου εξαμήνου ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας, 02/10/2012, θα γίνει την Παρασκευή 05.10.2012 στις 8:30 το πρωί στην Αίθουσα 104 του κτιρίου Γκίνη.

Ο Διδάσκων

Σ. Αζοράκος

8 years ago. 17:35:08, 19-9-2012.