Ελληνικά

Αναβολή Εξέτασης "Κατ. από Οπλισμένο Σκυρόδεμα"

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος Κατασκευές από Ω.Σ. του 8ου εξ. θα γίνει το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012, στις 9.00π.μ. στο κτήριο Γκίνη και όχι την προγραμματισμένη ημερομηνία (Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012).

Κωνσταντίνος Τρέζος

11 years, 2 months ago. 16:17:20, 21-9-2012.