Ελληνικά

Αναβολή Εξέτασης "Πειραματική Αντοχή Υλικών"

Λόγω της προγραμματισμένης γενικής απεργίας η εξέταση του μαθήματος "Πειραματική Αντοχή Υλικών", η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 26/9/2012, αναβάλλεται.

Ο Διδάσκων του μαθήματος

Β. Κυτόπουλος

11 years, 5 months ago. 13:07:21, 24-9-2012.