Ελληνικά

Υποτροφίες ΙΣΡΑΗΛ

Σας διαβιβάζουμε το Φ3/153211/Β3/17-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπ. Παιδείας Θ.Π.Α. με θέμα "Υποτροφίες Ισραήλ σε Ελληνες Υπηκόους" και παρακαλούμε για την ανάρτησή του ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Υποτροφίες ΙΣΡΑΗΛ Με εκτίμηση

Α. Καλού, τηλ. 1352

Δ/νση Σπουδών

Τμήμα Μεταπτ. Σπουδών

7 years, 10 months ago. 16:21:15, 16-1-2013.