Ελληνικά

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ:

  • ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 17:00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Α-Λ &

  • ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 17:00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Μ-Ω

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6 years, 5 months ago. 16:41:44, 22-1-2013.