Ελληνικά

Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Η εξέταση του μαθήματος Βελτιστοποίηση Συστημάτων την Τρίτη 5/2/2013 θα γίνει σε τρεις χρονικές περιόδους:

1η στις 15:00 για τα ονόματα Α - Καρανάσιου Αθανασία

2η στις 16:30 για τα ονόματα Καραϊλανίδης Γεώργιος – Οικονόμου Αμιλκάρ

3η στις 18:00 για τα ονόματα Παναγιωτόπουλος Ευστάθιος – Ω

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήρια του Κέντρου Η/Υ του ΕΜΠ ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος) και ΔΕΠΥ Β (ισόγειο). Για την εξέταση θα απαιτηθεί ο κωδικός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ. Η τήρηση των χρονικών περιόδων θα είναι αυστηρή (εξαίρεση θα γίνει για τους φοιτητές που θα εξετάζονται στο μάθημα Θεμελιώσεις).

Φιλικά,

Νίκος

7 years, 7 months ago. 13:45:18, 31-1-2013.