Ελληνικά

Αλλαγή εξ. μαθ. Υδρ. Ανοιχτών Αγωγών και Ποταμών

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 8/1/2013

Κατόπιν συνεννόησης της Γραμματείας της Σχολής με τον διδάσκοντα του μαθήματος Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών και Ποταμών του 7ου εξαμήνου, η εξέταση του παραπάνω μαθήματος μετατίθεται από την Τρίτη 22/1/2013, την Τετάρτη 23/1/2013 και ώρα 12.00 μεσ. στις αίθουσες 306 και 307.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7 years, 10 months ago. 16:03:14, 08-1-2013.