Ελληνικά

Αλλαγή εξ.μαθ.Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

            Αθήνα 9/1/2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατόπιν συνεννόησης της Γραμματείας της Σχολής με τον διδάσκοντα του μαθήματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων του 7ου εξαμήνου, λόγω απουσίας του , η εξέταση του μαθήματος θα μετατεθεί από την Παρασκευή 25/1/2013 την Δευτέρα 11/2/2013 και ώρα 15.00 μ.μ. στις ίδιες αίθουσες. Η εξέταση του μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος του 9ου εξαμήνου που είχε προγραμματιστεί τη Δευτέρα 11/2/2013 θα πραγματοποιηθεί (την ίδια μέρα) αντί τις 15.00 μ.μ. στις 12.00 μεσ. στην αίθουσα 105.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7 years, 6 months ago. 13:17:01, 09-1-2013.