Ελληνικά

Επαναληπτικές εξετάσεις 2012-13

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των μαθημάτων της 1ης εβδομάδος (12/11-14/11) της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 2012-13 δε διεξήχθησαν.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών σε νέες ημερομηνίες.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής παραμένει ως έχει.

7 years, 7 months ago. 20:57:49, 14-11-2013.