Ελληνικά

Αναβολή της εξέτασης του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ" του 3ου εξαμήνου

Μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες, ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ" του 3ου εξαμήνου, που είχε προγραμματισθεί για την Πέμπτη 21/11/13, αναβάλλεται λόγω αδυναμίας προετοιμασίας της εξέτασης υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη Σχολή ΑΤΜ.

6 years, 10 months ago. 13:51:23, 20-11-2013.