Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” θα γίνει την Δευτέρα 2.12.2013. Η διάρκεια του ακαδημαϊκού ημερολογίου θα είναι από 2.12.2013 μέχρι 25.7.2014, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (postgrad.hydro.ntua.gr) και στο συνημμένο σχετικό αρχείο (akad_hmerologio_DPMS13_14.doc). Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζεται ότι η διάρκεια κάθε εξαμήνου θα είναι 15 εβδομάδες που επιμερίζονται σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες εξετάσεων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013–14 με τους διδάσκοντες, δίνεται συνημμένα (βλ. συνημμένο αρχείο orologioDPMS_xeimer_2013_14_DPMS.doc) και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι με βάση τα αποτελέσματα των εισακτέων στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2013–14 τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ από τον Ιούλιο 2013 (βλ. και συνημμένο αρχείο accepted_2013_14.pdf) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στο επόμενο διάστημα και μέχρι τις 4.12.13 την αποδοχή ή όχι της συμμετοχής τους, στο ειδικό έντυπο (βλ. συνημμένο αρχείο declaration_intention_2013_14.pdf), το οποίο θα πρέπει να αποστείλουν στην διεύθυνση: postgrad@hydro.ntua.gr.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ θα αποφασίσει για ενδεχόμενη ειδοποίηση επιλαχόντων με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (www.civil.ntua.gr) μέχρι τις 6.12.2013.

Η δήλωση επιλογής μαθημάτων θα γίνει στους συντονιστές κάθε ροής (Συντ. Α ροής: Καθηγήτρια κα Μ. Μιμίκου (mimikou@chi.civil.ntua.gr, 210 – 7722880), Συντ. Β ροής: Καθηγητής κ. Α. Ανδρεαδάκης (aedema@gmail.com, 210 – 7722902), Συντ. Γ ροής: Καθηγητής κ. Γ. Χριστοδούλου (christod@hydro.ntua.gr, 210 – 7722813)), στο διάστημα των δύο πρώτων εβδομάδων του χειμερινού εξαμήνου του ΔΠΜΣ από 2.12.2013 μέχρι και 13.12.2013. Οι ίδιοι καθηγητές θα λειτουργήσουν και ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές για επίλυση αποριών.

Οι εγγραφές θα γίνουν σε προσεχές διάστημα που θα ανακοινωθεί από την Διεύθυνση του ΔΠΜΣ. Επισημαίνεται ότι φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο ΔΠΜΣ άλλα δεν θα έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο ΔΠΜΣ λόγω αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού αποφοίτησης τους ή βεβαίωσης ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, θα δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στα μαθήματα του ΔΠΜΣ. Η εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ θα γίνει αναδρομικά με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά αποφοίτησής τους το αργότερο μέχρι τις 31.8.2014.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών λειτουργίας του ΔΠΜΣ παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (postgrad.hydro.ntua.gr) και την ιστοσελίδα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (www.civil.ntua.gr).

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Μ.Α. Μιμίκου

Καθηγήτρια, Ε.Μ.Π.

6 years, 10 months ago. 22:41:38, 25-11-2013.