Ελληνικά

Αναβολή της εξέτασης του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" του 4ου εξαμήνου

Μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες, ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" του 4ου εξαμήνου, που είχε προγραμματισθεί για την Τετάρτη 27/11/13, αναβάλλεται λόγω αδυναμίας προετοιμασίας της εξέτασης υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη Σχολή ΑΤΜ.

6 years, 10 months ago. 15:18:23, 26-11-2013.