Ελληνικά

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου ακαδ. έτους 2012-13

[Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου ακαδ. έτους 2012-13] [p_ep_2013]

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στου Ζωγράφου.

Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθεί η εξέταση για κάθε μάθημα θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση τη Δευτέρα 11/11/2013.

6 years, 2 months ago. 21:40:05, 08-11-2013.