Ελληνικά

Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Προκήρυξη του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, που απευθύνεται σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες, καθηγητές Ανωτάτων Ιδρυμάτων και ερευνητές, για σπουδές, έρευνα ή διαλέξεις αντιστοίχως σε Πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα των ΗΠΑ, καθώς και σε Έλληνες καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΗΠΑ.

6 years, 5 months ago. 20:34:58, 12-12-2013.