Ελληνικά

Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15

Προκήρυξη Υποτροφιών της Σλοβακικής κυβέρνησης διάρκειας 1-12 μηνών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αυτής προπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και ακαδημαϊκών διδασκάλων, ερευνητών και καλλιτεχνών, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας.

Attached file

6 years, 5 months ago. 20:43:11, 12-12-2013.