Ελληνικά

Ανακοίνωση που αφορά τα συγγράμματα του μαθήματος "Σιδηρές Κατασκευές Ι του 7ου εξαμήνου"

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που έχουν παραλάβει συγγράμματα για το μάθημα Σιδηρές Κατασκευές Ι του 7ου εξαμήνου και θέλουν να παραλάβουν το νέο καταχωρημένο στον Εύδοξο *με κωδικό 33153305 και τίτλο "Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα με Παραδείγματα Εφαρμογής" *, να απευθυνθούν στις Εκδόσεις Κλειδάριθμος ώστε να τροποποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων και να επιστρέψουν αυτά που δεν δικαιούνται.

7 years, 2 months ago. 12:44:07, 17-12-2013.