Ελληνικά

Εξέταση του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" του 4ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Γεωδαιτικές Εφαρμογές που είχε αναβληθεί στις 27/11/13, θα γίνει το Σάββατο 14/12/13 και ώρα 10.00 στις αίθουσες Ζωγράφου της Σχολής 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 04Α, 04Β, 2Α, 2Β, 3, 5,Σχ 1, 4.

6 years, 9 months ago. 17:32:07, 03-12-2013.