Ελληνικά

Εξέταση του μαθήματος "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ" του 3ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Γεωδαισία που είχε αναβληθεί στις 21/11/13, θα γίνει την Τρίτη 10/12/13 και ώρα 18.00 στις αίθουσες Ζωγράφου της Σχολής 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 04Α, 04Β, 2Α, 2Β, 3, 5, Σχ 1, 4.

6 years, 9 months ago. 17:34:57, 03-12-2013.