Ελληνικά

Εγγραφή - δήλωση μαθημάτων εαρινού εξ. 2012-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής μας να εγγραφούν και να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα τους (του εξαμήνου εγγραφής και όσα τυχόν οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα) με τον προσωπικό τους κωδικό μόνο κατά την περίοδο 18.2.2013 - 11.03.2013.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα παραλάβει τον κωδικό τους και προκειμένου να κάνουν χρήση της εφαρμογής από το Διαδίκτυο να προσέλθουν στη Γραμματεία του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Για την παραλαβή του κωδικού είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

Μετά το διάστημα αυτό δεν θα γίνεται δεκτή καμιά αίτηση.

7 years, 7 months ago. 14:08:31, 14-2-2013.