Ελληνικά

Έναρξη μαθήματος στο Σιδηροπαγές

Λόγω της έκτακτης εξέτασης στο μάθημα "Τεχνική Υδρολογία" δεν κατέστη δυνατή η έναρξη του μαθήματος "Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα" για τα τμήματα 1 & 3, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Εκτάκτως, το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 19/02/2013, στις 13.45 - 15.30, στα Αμφ. 1-2, για όλα τα τμήματα (1, 2, 3).

Οι διδάσκοντες

7 years, 11 months ago. 16:10:43, 18-2-2013.