Ελληνικά

Αναπλήρωση εργαστ. "Εισαγωγή στο σιδ. σκυρόδεμα"

Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του 2ου εργαστηρίου για το μάθημα του 6ου εξαμήνου: «Εισαγωγή στο σιδηροπαγές σκυρόδεμα» θα γίνει την Παρασκευή 22.3.2013 για τα τμήματα1ο (Α-Κα) και 3ο (Π-Ω) μετά τις 14:30. Το ακριβές πρόγραμμα προσέλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στο MyCourses.

Oι διδάσκοντες

Mανόλης Βουγιούκας

Στρατής Μπαδογιάννης

7 years, 6 months ago. 16:00:38, 11-3-2013.