Ελληνικά

Διδασκαλία μαθήματος "Αγγλικής Γλώσσας"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 4/4/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει την Αγγλική Γλώσσα (2ου και 4ου εξαμήνου ) ότι η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

2ου εξαμήνου: Τρίτη 12.45 – 14.30 στο κτήριο Μηχανολόγων Ζ αίθ. 205

4ου εξαμήνου: Παρασκευή 12.45 – 14.30 στην αίθουσα 3 του κτηρίου Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

7 years, 5 months ago. 15:11:16, 07-4-2013.