Ελληνικά

Εξεταστέα ύλη Αγγλικής Γλώσ. -Διανομή σημειώσεων

Εξεταστέα ύλη για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών >

Από το βιβλίο "GETTING FAMILIAR WITH TECHNICAL ENGLISH", τις παρακάτω ενότητες:

UNITS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16,21,32.

Επίσης οι φωτοτυπίες που δόθηκαν στις παραδόσεις και για όσους δεν τις πήραν θα δίδονται την Τρίτη 04/06/2013 από 12:30-15:00 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Πληροφορίες κα.Σκούτα τηλ.210 772 1435 και στο mail: dskouta@central.ntua.gr

6 years, 12 months ago. 16:54:37, 31-5-2013.