Ελληνικά

Αλλαγές προγράμματος Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής ότι η εξέταση των κατ’ εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων «Αξιολόγηση και Επιπτώσεις Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής» & «Χωρικές Επιδράσεις των Συγκοινωνιακών Συστημάτων» θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και ώρα (27/6 και ώρα 15.00) στην αίθουσα 105 το Γ.Αντ. Υλικών Πτέρυγα Β αντί των αιθουσών που είχαν οριστεί στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ο Διδάσκων

Δ. Τσαμπούλας

6 years, 8 months ago. 18:41:14, 11-6-2013.