Ελληνικά

Διανομή συγγρ. του μαθ. "ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Ernest Neufert " & "Θέματα Οικοδομικής, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ" του μαθήματος "ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ"

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει

το μάθημα ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ στην εαρινή τους εγγραφή για πρώτη φορά &

σύγγραμμα για το ανωτέρω μάθημα στο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

να προσέλθουν και να παραλάβουν το δεύτερο σύγγραμμα από την Πέμπτη 04/07/2013 έως την Τρίτη 09/07/2013 (ώρες διανομής 11:00-13:00).

Η διανομή θα γίνει πίσω από το κτίριο του Κυλικείου στο Γραφείο διανομής βιβλίων (δίπλα στο φωτοτυπείο).

Για την παραλαβή του συγγράμματος είναι απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα & το Φοιτητικό Πάσο.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

7 years, 9 months ago. 13:07:22, 03-7-2013.