Ελληνικά

Διανομή συγγρ. Μερικών Διαφ. Εξισώσεων&Μιγ. Συν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• "Εφαρμοσμένη μιγαδική ανάλυση, Κραββαρίτης Δ . [ΚΩΔΙΚΟΣ: 24749] "

• "Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων, Παντελίδης Γεώργιος Ν., Κραββαρίτης Δημήτρης.)"

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις"

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει

•το μάθημα "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις" στην εαρινή τους εγγραφή για πρώτη φορά &

σύγγραμμα για το ανωτέρω μάθημα στο «ΕΥΔΟΞΟΣ»,

να προσέλθουν και να παραλάβουν το δεύτερο σύγγραμμα από την Πέμπτη 04/07/2013 έως την Τρίτη 09/07/2013 (ώρες διανομής 11:00-13:00).

Η διανομή θα γίνει πίσω από το κτίριο του Κυλικείου στο Γραφείο διανομής βιβλίων (δίπλα στο φωτοτυπείο).

Για την παραλαβή του συγγράμματος είναι απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα & το Φοιτητικό Πάσο.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

7 years, 7 months ago. 13:13:02, 03-7-2013.