Ελληνικά

Διανομή συγγρ. του μαθ. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "Σιδηρές Κατασκευές: Παραδείγματα Εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, Τόμος ΙΙ, Ι. ΒΑΓΙΑΣ, Ι. ΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ: 13872] " & "ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ , ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΓΙΑΣ [ΚΩΔΙΚΟΣ: 13873] " ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει

το μάθημα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ στην εαρινή τους εγγραφή για πρώτη φορά &

σύγγραμμα για το ανωτέρω μάθημα στο «ΕΥΔΟΞΟΣ»,

να προσέλθουν και να παραλάβουν το δεύτερο σύγγραμμα από την Πέμπτη 04/07/2013 έως την Τρίτη 09/07/2013 (ώρες διανομής 11:00-13:00).

Η διανομή θα γίνει πίσω από το κτίριο του Κυλικείου στο Γραφείο διανομής βιβλίων (δίπλα στο φωτοτυπείο).

Για την παραλαβή του συγγράμματος είναι απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα & το Φοιτητικό Πάσο.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

7 years, 6 months ago. 13:10:53, 03-7-2013.