Ελληνικά

Κλειστή η Γραμματεία λόγω θερινών διακοπών

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 30/7/2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ’’ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ’’

Η περίοδος θερινών διακοπών της διοικητικής υπηρεσίας της Γραμματείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ορίζεται από 5/8/2013 έως 16/8/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, για κατάθεση εγγράφων ή παράδοση αλληλογραφίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος (Γενικό Πρωτόκολλο/Κτίριο Διοίκησης/Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο ώρες 8:30π.μ -16:30μ.μ τηλ. 210-7721833/1831) το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

5 years, 11 months ago. 12:30:49, 30-7-2013.