Ελληνικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

Σε σχέση με το παραπάνω θέμα εκδόθηκε η παρακάτω Πράξη 478/2013 Πρύτανη

Παράταση των ημερομηνιών εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι Σύλλογοι Διοικητικού Προσωπικού και Εργαζομένων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ αποφάσισαν συνέχιση της απεργίας τους.

7 years, 8 months ago. 23:30:43, 27-9-2013.